Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

HÀ NỘI [Thành tựu]

I - Những thành tựu nổi bật đã đạt được thời kỳ 1996 – 2000:

Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, tác động của khu vực và thế giới, những thành tựu mà Hà Nội đạt được trong 5 năm qua là rất to lớn.

GDP tăng thêm (% so với cả nước) : 10,2%

Nhịp độ tăng trưởng bình quân năm: 10,7% (cả nước là 6,7%)

Nền kinh tế của Thủ đô Hà Nội có sự tăng trưởng tương đối cao và phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực và đã cơ bản chuyển sang kinh tế thị trường, quan hệ sản xuất định hướng XHCN được coi trọng, xây dựng và củng cố. Trong 10 năm 1991-2000, GDP Hà Nội tăng bình quân hàng năm tới 11,6%, bằng 1,5 lần so với cả nước, trong đó công nghiệp tăng 13,8%, nông lâm nghiệp tăng 4,5% và dịch vụ tăng 11%

Cơ cấu của nền kinh tế có bước chuyển quan trọng theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá (Công nghiệp - Xây dựng:1990 là 25,9% năm 2000 là 38,5%, Dịch vụ 1990 là 66% năm 2000: 58%)

Bộ mặt Kinh tế-Xã hội đã có những thay đổi rõ nét, thế và lực hiện nay tốt hơn nhiều so với 10 năm trước. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững. Cơ sở hạ tầng đã có bước nhảy vọt về chất.Đời sống cả vật chất và tinh thần của đại bộ phận các tầng lớp dân cư được cải thiện rõ rệt.

II - Thành tựu năm 2001 :

Nhìn chung, kết quả đạt được trong các lĩnh vực kinh tế xã hội của Thủ đô năm 2001 là tích cực. Tình hình chính trị – Xã hội thủ đô được củng cố. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; chỉ số phát triển con người (HDI) của Thành phố năm 2001 là 0,798 – cao nhất trong cả nước. Xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường được tăng cường. Tình hình trật tự an ninh đảm bảo tốt.

GDP tăng 10,03% so với năm 2000

Giá trị sản xuất công nghiệp mở rộng tăng 12,6%; đáng chú ý là khu vực công nghiệp địa phương có sự chuyển biến mạnh, công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 19,7%, công nghiệp quốc doanh địa phương tăng 11,17%; Tổng doanh thu du lịch tăng 13,5%. Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, tổng mức luân chuyển hàng hoá tăng 10%, trong đó tổng mức bán lẻ tăng 13,4%. Đầu tư XDCB tăng 21,6%.

Năm 2001 đã khởi công 65 nhà cao tầng, trong đó có 46 nhà từ tầng 9 trở lên; Xây mới được 84,3 vạn m2 nhà ở và là năm có diện tích nhà xây mới cao nhất từ trước đến nay.

Đến hết năm 2001, trên địa bàn Hà nội có 390 dự án có vốn đầu tư ước ngoài còn hiệu lực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét